Biologische luchtwassers

Biologische luchtwassers

Stabiele pH en goede geleidbaarheid biologische luchtwassers

Belangrijk voor de werking van een luchtwasser is een stabiele pH-waarde van het proceswater op een niveau van 6,5 tot 7,5 met een passende geleidbaarheid. Deze luchtwasser werkt optimaal en voldoet aan de wettelijk gestelde eisen met betrekking tot geur- en ammoniakemissie.

Betere microbiologie van proceswater

Om een luchtwasser optimaal te laten werken is BioAktiv-Z ontwikkeld. BioAktiv-Z heeft een positief effect op de microbiologie van het proceswater. Het stimuleert de groei van aerobe (zuurstofminnende) bacteriën waardoor de pH gestabiliseerd wordt. De toepassing van BioAktiv-Z is op te delen in een eerste behandeling (opstartfase) en vervolgbehandelingen.

Eerste behandeling van proceswater met BioAktiv-Z

 • Indien nodig spuien van ‘verzadigd spuiwater’.
 • BioAktiv-Z aanmaken in zuurstofrijk kraanwater.
 • Dosering: 2 kg BioAktiv-Z per 1000 liter water.
 • Dit is voldoende voor een luchtwasser met totaal 10m³ aan proceswater.
 • Oplossing minimaal één uur laten staan/reageren.
 • BioAktiv-Z oplossing geleidelijk toevoegen aan het proceswater.

Vervolgbehandeling, wekelijks BioAktiv-Z

 • Indien nodig spuien van ‘verzadigd spuiwater’.
 • BioAktiv-Z aanmaken in zuurstofrijk kraanwater.
 • Dosering: 1 kg BioAktiv-Z per 500 liter water.
 • Dit is voldoende voor een luchtwasser met totaal 10m³ aan proceswater.
 • Oplossing minimaal één uur laten staan/reageren.
 • BioAktiv-Z oplossing geleidelijk toevoegen aan het proceswater.

Elke bedrijfssituatie is specifiek, daarom is het belangrijk de aanpak voor uw bedrijf persoonlijk door te nemen om zo het hoogste rendement te behalen.

Bewaring BioAktiv-Z

BioAktiv-Z dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

luchtwasser

Praktijkresultaat van BioAktiv Z bij biologische luchtwassers

Op 21 juni 2014 is de luchtwasser stil gezet. Vervolgens is er proceswater gespuid en de installatie gereinigd. Hierna is er 2 kg BioAktiv Z via een vooroplossing toegevoegd aan het proceswater. Daarna is de installatie herstart en is er wekelijks 1 kg BioAktiv Z via een vooroplossing toegevoegd aan het proceswater. Er zijn verder geen andere producten meer aan het proceswater toegevoegd. De eerste 4 weken zakte de pH waarde wederom, echter na 5 weken kwam het keerpunt. De pH waarde ging stijgen tot een niveau van 6,5 ‐ 7 en blijft sindsdien daarop stabiel. Zowel de pH waarde, ammoniakemissie, geur reductie en geleidbaarheid voldoen aan de gestelde eisen BWL 2009.12.

Deze positieve effecten zijn waargenomen tijdens een onderzoek naar de resultaten van BioAktiv Z. Het gehele rapport kunt u hier lezen.

TOP