Pluimvee

Vergroot welzijn en vitaliteit van dieren

Pluimvee - Legkippen - Moederdieren

pluimvee1

Praktijkresultaat van BioAktiv bij legkippen

Hieronder staat een lijst van positieve effecten die de pluimveehouder heeft waargenomen tijdens het toevoegen van BioAktiv:

  • De Kippen zijn relaxter.
  • Verenkleed is mooier van kleur en heeft een mooiere glans.
  • Meer veertjes in de scharrelruimte.
  • Kippen hebben nauwelijks last van nekrui.
  • De kippen hebben een stabielere darmgezondheid.
  • Betere algemene gezondheid, hierdoor 2% minder uitval.
  • Verbetering van de schaalkwaliteit, minder breuk en een gladder ei.
  • Hoger eigewicht (0,5 gram).
  • Schaalkleur lijkt iets donkerder te zijn.

Deze positieve effecten zijn waargenomen tijdens een onderzoek naar de resultaten van BioAktiv.

Betere mestconsistentie vleeskuikens, legkippen, moederdieren en kalkoenen

Pluimvee presteert optimaal wanneer de vertering van het voer probleemloos verloopt. Alle voedingsstoffen worden dan benut, de mestconsistentie is optimaal en de dieren combineren een lage voerconversie met een hoge productie (groei/dag of eiproductie).

Optimale vertering

Voor een optimale vertering moet er een goede balans zijn in de darmen tussen de gunstige aerobe bacteriën en minder gunstige anaerobe bacteriën. Aerobe (zuurstofminnende) bacteriën houden de darmflora levendig zodat voedingsstoffen optimaal verteren, de productie maximaal is en de voerconversie laag blijft.

Levendige darmflora

Een levendige darmflora komt op gang door de toepassing van BioAktiv. Het product stimuleert de ontwikkeling van gunstige, aerobe bacteriën in de darmen en herstelt de balans door de minder gunstige anaerobe bacteriën verder naar achteren in het darmkanaal te dringen. Door een optimale vertering blijven vleeskuikens en kalkoenen vitaal en groeien ze maximaal met weinig voer per kg groei (optimale voederverwaardering). Legkippen en moederdieren realiseren met BioAktiv een maximale eiproductie en een duidelijk betere schaalkwaliteit. Uit praktijkproeven blijkt dat de dieren rustig blijven en daardoor een hoger eigewicht (+ 0,5 gram) en minder uitval (-2%). Wanneer de vertering optimaal is, blijft pluimvee gezond en daalt tevens het gebruik van antibiotica.

BioAktiv-G en BioAktiv Salis-G

Voor pluimvee zijn er twee producten: BioAktiv-G en BioAktiv Salis-G. BioAktiv-G kan via het voer toegediend worden en BioAktiv Salis-G via het drinkwater. Een bijkomende voordeel is dat deze producten ammoniak binden en dat de stank in de stal afneemt.

Bewaring BioAktiv-G en BioAktiv Salis-G

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

“Graag vertellen wij u alle in- en outs over ons product.
Ter kennismaking bieden wij u een gratis watermonster aan.”

TOP