Rundvee

Vergroot welzijn en vitaliteit van dieren

Rundvee - Melkvee

Betere mest en laag celgetal voor melkvee

Koeien met een hoog celgetal produceren minder. Al vanaf 100.000 cellen per ml melk treedt er een productieverlies van 0,5 kg per koe per dag op. Het streven naar een laag celgetal levert dus meer melk op en gezondere koeien. Om de melkproductie verder te stimuleren is een optimale vertering van het voer essentieel. Een levendige pens- en darmflora dragen daar aan bij. Hoe beter de vertering verloopt hoe meer essentiële voedingstoffen daadwerkelijk opgenomen worden en hoe beter de mestconsistentie is.

Terugdringen celgetal

BioAktiv helpt bij het terugdringen van het celgetal en het beter verteren van het aangeboden ruwvoer en krachtvoer. BioAktiv stimuleert de groei van gunstige bacteriën in pens, overige magen en darmen. Het herstelt de balans in het verteringskanaal. Het resultaat is een optimale vertering en maximale opname van voedingstoffen. Koeien zijn vitaal en het medicijngebruik daalt hierdoor. Over een langere periode zorgt het gebruik van BioaKtiv zelfs voor minder poot- en klauwproblemen.

Homogene drijfmest

Omdat BioAktiv de mestconsistentie verbetert, draagt het ook bij tot homogene drijfmest in de kelder. Aerobe, zuurstofminnende bacteriën in de mest worden met BioAktiv geactiveerd waardoor de mest homogeniseert en beter verpompbaar wordt.

Dosering

Bij melkvee wordt BioAktiv-V en BioAktiv Salis-R ingezet. BioAktiv-V kan via het voer toegediend worden en BioAktiv Salis-R via het drinkwater. De standaarddosering is 2 gram per koe per dag. In mengvoer 200 gr BioAktiv-V per ton.

Bewaring BioAktiv

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

BioAktiv Salis R en BioAktiv MZ

koeien

Rundvee - Jongvee

BioAktiv Salis R en BioAktiv MZ

koeien

Jongvee dat maximaal ruwvoer opneemt

De start van een gezonde koe die veel melk geeft, ligt in de opfokperiode. Jongvee dat maximaal ruwvoer kan opnemen en ruwvoer optimaal verteert, is met twee jaar voldoende ontwikkeld om een leven lang veel melk te kunnen geven.

Vitaal jongvee

BioAktiv helpt bij het beter verteren van het aangeboden ruwvoer en krachtvoer. BioAktiv stimuleert de groei van gunstige bacteriën in pens, overige magen en darmen. Het herstelt de balans in het verteringskanaal. Het resultaat is een optimale vertering en maximale opname van voedingstoffen. Jongvee dat BioAktiv krijgt toegediend is vitaal en beschikt over sterk beenwerk.

Homogene drijfmest

Omdat BioAktiv de mestconsistentie verbetert, draagt het ook bij tot homogene drijfmest in de kelder. Aerobe, zuurstofminnende bacteriën in de mest worden met BioAktiv geactiveerd waardoor de mest homogeniseert en verpompbaar wordt.

Dosering

Bij jongvee wordt BioAktiv-V en BioAktiv Salis-R ingezet. BioAktiv-V kan via het voer toegediend worden en BioAktiv Salis-R via het drinkwater. De standaarddosering is 1 gram per dier per dag. In mengvoer 200 gr BioAktiv-V per ton.

Bewaring BioAktiv

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

Rundvee - Vleeskalveren/vleesvee

Optimale vertering vleeskalveren/vleesvee

Om vleeskalveren en vleesvee maximaal te laten groeien moet het verteringsapparaat vlekkeloos werken. Dit betekent dat de dieren beschikken over een levendige darmflora die melk, ruwvoer en krachtvoer optimaal verteren zodat alle voedingsnutriënten tot hun recht komen.

Herstelt balans in darmen

BioAktiv helpt bij het verbeteren van de darmflora. Het stimuleert de groei van gunstige aerobe bacteriën in de pens, de overige magen en de darmen. BioAktiv herstelt de balans in het verteringskanaal. Het resultaat is een optimale vertering en maximale opname van voedingstoffen. Koppels vleeskalveren en vleesvee die BioAktiv krijgen toegediend groeien hard en hebben een optimale mestconsistentie. De goede groei resulteert in uniforme koppels van vitale dieren. Het antibioticagebruik neemt hierdoor af.

Homogene drijfmest

Omdat BioAktiv de mestconsistentie verbetert, draagt het ook bij tot homogene drijfmest in de kelder. Aerobe, zuurstofminnende bacteriën in de mest worden met BioAktiv geactiveerd waardoor de mest homogeniseert.

Dosering

Bij vleeskalveren en vleesvee wordt BioAktiv-V en BioAktiv Salis-R ingezet. BioAktiv-V kan via het voer toegediend worden en BioAktiv Salis-R via het drinkwater. De standaarddosering is 1 gram per dier per dag. In mengvoer 200 gr BioAktiv-V per ton.

Bewaring BioAktiv

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

BioAktiv Salis R en BioAktiv MZ

vleeskalveren
TOP