Varkens

Vergroot welzijn en vitaliteit van dieren

Varkens - Dragende zeugen

voerstation-3

Praktijkresultaat van BioAktiv Salis voor zeugen

Uitdaging:
Verbetering van de kwaliteit  van de gespeende big en verlagen van de algehele infectiedruk met de nadruk op de streptokokken.

Verwachtingspatroon:
Betere melkproductie bij de zeugen. Minder uitval in de eerste week. Vitale, sterkere biggen met als resultaat een zware en gezonde big rondom het spenen. In totaal een vermindering van antibiotica gebruik voor de biggen.

Deze positieve effecten zijn waargenomen tijdens een onderzoek naar de resultaten van BioAktiv Salis. Het gehele rapport kunt u hier lezen.

Harde, vaste mest bij dragende zeugen

Aan het einde van de dracht en rondom de geboorte kunnen zeugen last hebben van harde, vaste mest (keutels). Er zijn verschillende oorzaken van harde mest. Zo kan het aandeel vezels in de drachtvoeders niet optimaal zijn, waardoor de mestconsistentie verslechtert en zelfs constipatie optreedt.

Andere oorzaken

Ook kan de overgang van groepshuisvesting naar de individuele huisvesting in de kraamstal voor dragende zeugen een oorzaak zijn. De overgang veroorzaakt stress en de dieren bewegen minder wat de kans op harde mest verhoogt. Stress en een hogere omgevingstemperatuur in de kraamstal kunnen tevens een reden zijn dat de voeropname vermindert waardoor dragende zeugen eerder last krijgen van vaste, harde mest.

Voorkomen van harde mest

In veel gevallen is het probleem van harde mest bij dragende zeugen op te lossen door het stimuleren van de darmflora. Zeugen die last hebben van harde mest, hebben over het algemeen veel anaerobe bacteriën (niet-zuurstofminnende) in hun maag/darmkanaal. Het darmleven is daardoor minder optimaal, het voer wordt minder goed verteerd en essentiële voedingsnutriënten worden door de darmen slecht opgenomen. Het stimuleren van de darmactiviteit, en daardoor de vertering, kan door de groei van aerobe bacteriën (zuurstofminnende) in de darm te bevorderen. Deze gunstige bacteriën verdringen de minder gunstige anearobe bacteriën en verbeteren de werking van de darmen.

BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V

Een product dat de gunstige, zuurstofminnende bacteriën in de darmen activeert, is BioAktiv. Het bevordert de eetlust, stimuleert de darmperistaltiek en verhoogt de vitaliteit van de varkens. Voor varkens zijn er twee producten: BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V. BioAktiv-V kan via het voer toegediend worden en BioAktiv Salis-V via het drinkwater en brijvoer. Een bijkomend voordeel is dat deze producten ammoniak binden en dat de stank in de stal afneemt en drijfmest homogeen wordt.

Bewaring BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

Varkens - Lacterende zeugen

Makkelijk afbiggen, veel biest en betere melkproductie zeugen in lactatie

Zeugen rondom het werpen kunnen last hebben van harde, vaste mest en het moeilijk op gang komen van de melkproductie. Een hoge melkproductie is echter noodzakelijk om veel vitale biggen groot te brengen.

Verminderde voeropname

Oorzaak van harde mest en het slecht op gang komen van de melkproductie is onder andere de overgang van drachtstal naar kraamstal. De zeugen gaan van veel beweging naar weinig beweging en van een voer met veel vezels naar een voer met weinig vezels, maar wel met veel energie. Ook de verandering van de hormoonhuishouding rondom het werpen kan problemen geven met een verminderde voeropname en verminderde melkgift tot gevolg.

Biest- en melkgift

Geleidelijke voerovergangen, voldoende vers drinkwater en het voorkomen van stress zijn belangrijke voorwaarden voor zeugen om voldoende biest te geven aan hun biggen en daarna maximaal melk te produceren. Daarnaast moeten de darmen van een zeug optimaal werken. Een levendige darmflora zorgt voor vlekkeloze vertering waarbij alle essentiële voedingstoffen daadwerkelijk opgenomen worden.

Balans in darmen

BioAktiv zorgt voor een levendige darmflora. Het product stimuleert de ontwikkeling van gunstige, zuurstofminnende (aerobe) bacteriën in de darmen. Deze bacteriën herstellen de balans en dringen de minder gunstige (anaerobe) bacteriën verder naar achteren in het darmkanaal. De optimale vertering zorgt voor rust bij de zeugen, makkelijk afbiggen, een goede biestproductie en daarna een maximale melkproductie. BioAktiv stimuleert de algehele gezondheid van lacterende zeugen. De vitaliteit stijgt waardoor de gezondheid toeneemt en het antibioticagebruik kan verminderen.

BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V

Voor varkens zijn er twee basisproducten: BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V. BioAktiv-V kan via het voer toegediend worden en BioAktiv Salis-V via het drinkwater en brijvoer. Een bijkomend voordeel is dat deze producten ammoniak binden en dat de stank in de stal afneemt. Verder zorgt het voor een betere verpompbaarheid van de drijfmest.

BioAktiv-S en BioAktiv Salis-S

Naast de twee basisproducten BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V maken wij ook gebruik van BioAktiv-S en BioAktiv Salis-S om ziekten als gevolg van bacteriële infecties bij biggen te bestrijden. Te veel schadelijke bacteriën worden echter door de zeugen aan biggen doorgegeven.

Dosering

BioAktiv-V: 200 gram per ton mengvoer (88% ds). Dit geldt voor alle diergroepen.
BioAktiv Salis-V: 50 gram per 1.000 l water.
BioAktiv-S en BioAktiv Salis-S alleen te gebruiken in combinatie met BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V, de dosering van BioAktiv-S en BioAktiv Salis-S is hetzelfde als van BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V.

Bewaring BioAktiv-S en BioAktiv Salis-S

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

Varkens - Gespeende biggen

speenbiggen

Resultaten BioAktiv voor zeugen en biggen 2012-2013

Uitdaging:

Verbetering van de kwaliteit van de gespeende biggen en het verlagen van de algehele infectiedruk met de nadruk op de streptokokken infectie bij de gespeende biggen met als gevolg minder antibiotica gebruik.

Deze positieve effecten zijn waargenomen tijdens een onderzoek naar de resultaten van BioAktiv Z. Het gehele rapport kunt u hier lezen.

Voorkom speendip gespeende biggen

Het voorkomen van een speendip en het realiseren van een maximale groei zijn twee belangrijke voorwaarden die zeugenhouders stellen aan de opfok van biggen.

E-coli en streptokokken

Direct nadat een big gespeend wordt van de zeug, komt hij in de gevoeligste fase van zijn leven. De scheiding van de moeder, overgang op ander voer en in veel gevallen ook een andere huisvesting en stalklimaat, veroorzaken de nodige stress. Dit uit zich in een minder optimaal functionerend verteringsapparaat waardoor ziekten als e-coli en streptokokken de kop op kunnen steken. Om extra uitval te voorkomen, moeten alle omstandigheden rondom de big optimaal zijn zoals voeding, water, stalklimaat en de gezondheidstatus.

Optimale werking maag en darmen

Om de algehele gezondheid en weerstand van een big te bevorderen is een optimale werking van maag en darmen essentieel. Hiervoor moet de gespeende big beschikken over een levendige darmflora. Een goede vertering zorgt er voor dat alle essentiële voedingstoffen opgenomen worden en de big gezond blijft.

Balans in darmen

BioAktiv zorgt voor zo’n levendige darmflora. Het product stimuleert de groei van gunstige, zuurstofminnende (aerobe) bacteriën in de darmen. Deze bacteriën herstellen de balans in de darmen en dringen de minder gunstige (anaerobe) bacteriën verder naar achteren in het darmkanaal. BioAktiv stimuleert de algehele gezondheid van biggen waardoor ze minder last hebben van een speendip, de dagelijkse groei toeneemt en de voerconversie daalt. Biggen die BioAktiv opnemen hebben een mooie mestconsistentie en zullen minder antibiotica nodig hebben.

BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V

Voor biggen zijn er twee producten: BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V. BioAktiv-V kan via het voer toegediend worden en BioAktiv Salis-V via het drinkwater. Een bijkomende voordeel is dat deze producten ammoniak binden en dat de stank in de stal afneemt. Verder zorgt het voor een betere verpompbaarheid van de drijfmest.

BioAktiv-S en BioAktiv Salis-S

Naast de twee basisproducten BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V maken wij ook gebruik van BioAktiv-S en BioAktiv Salis-S om ziekten als gevolg van bacteriële infecties bij biggen te bestrijden.

Dosering

BioAktiv-V: 200 gram per ton mengvoer (88% ds). Dit geldt voor alle diergroepen.
BioAktiv Salis-V: 50 gram per 1.000 l water.
BioAktiv-S en BioAktiv Salis-S alleen te gebruiken in combinatie met BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V, de dosering van BioAktiv-S en BioAktiv Salis-S is hetzelfde als van BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V.

Bewaring BioAktiv

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

Varkens - Vleesvarkens

Maximale groei vleesvarkens

Vleesvarkens presteren het beste als de vertering optimaal werkt. Alle voedingsstoffen worden dan benut, de mestconsistentie is optimaal en de dieren combineren een hoge maximale groei met een lage voerconversie.

Optimale vertering

Voor een optimale vertering moet er een goede balans zijn in de darmen tussen gunstige aerobe bacteriën en minder gunstige anaerobe bacteriën. Aerobe (zuurstofminnende) bacteriën houden de darmflora levendig zodat voedingsstoffen optimaal verteerd worden, de groei toeneemt en de voerconversie daalt.

Levendige darmflora

Een levendige darmflora komt op gang door de toepassing van BioAktiv. Het product stimuleert de ontwikkeling van gunstige, aerobe bacteriën in de darmen en herstelt de balans door de minder gunstige anaerobe bacteriën verder naar achteren in het darmkanaal te dringen. De optimale vertering zorgt voor vitale vleesvarkens die maximaal groeien en weinig voer nodig hebben per kg groei. Met de verbetering van de gezondheid daalt ook het gebruik van antibiotica.

BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V

Voor varkens zijn er twee producten: BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V. BioAktiv-V kan via het voer toegediend worden en BioAktiv Salis-V via het drinkwater. Een bijkomende voordeel is dat deze producten ammoniak binden en dat de stank in de stal afneemt.
Verder zorgt het voor een betere verpompbaarheid van de drijfmest.

Dosering

BioAktiv-V: 200 gram per ton mengvoer (88% ds). Dit geldt voor alle diergroepen.
BioAktiv Salis-V: 50 gram per 1.000 l water.

Bewaring BioAktiv

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

varkens

Praktijkresultaat van BioAktiv Salis C5 bij vleesvarkens

Doel:
Het bedrijf kampt al jaren met een probleem van acute PIA. Verschillende producten zijn al getest en tot op heden is er geen bevredigende oplossing gevonden. Vooral vanaf 80 kg levensgewicht bezwijken er te veel varkens aan deze aandoening. Ingrijpen met medicatie ( Tylosine) is dan onvermijdelijk. Door de inzet van BioAktiv wordt de darmflora veranderd wat een positief effect heeft op de gezondheid van de varkens. Het effect op de acute PIA is nog niet bekend, daarom is gekozen voor deze proef.

Deze positieve effecten zijn waargenomen tijdens een onderzoek naar de resultaten van BioAktiv Salis C5. Het gehele rapport kunt u hier lezen.

Gebruik praktijkresultaat van BioAktiv Salis-V bij vleesvarkens

De positieve effecten die zijn waargenomen tijdens het onderzoek naar de resultaten van BioAktiv Salis V. Het gehele rapport kunt u hier lezen.

TOP