Drijfmest

Drijfmest

Voorkomen van mestkorsten, drijf- en zinklagen in drijfmest

Mestkorsten, drijf- en zinklagen vormen een groot probleem op veebedrijven. De mest is niet homogeen en kan moeilijk uit de mestkelder en mestsilo gepompt worden. Ook is niet-homogene mest lastig bij het bemesten van het land. De samenstelling per vracht wisselt en daardoor treden er groeiverschillen op binnen een gewas.

Homogene mest

Oorzaak van mestkorsten, drijf- en zinklagen is het micro-leven in de mest, of beter gezegd: het ontbreken daarvan. Het milieu in mestkelders en mestsilo’s is overwegend anaeroob, ofwel niet-zuurstofminnend. Door het stimuleren van de groei van aerobe (zuurstofminnende) bacteriën, komt er leven in de mest en raakt de mest in beweging. De mest mixt als het ware zichzelf en wordt homogeen.

Stikstof gebonden

Aerobe, zuurstofminnende bacteriën in de mest worden met BioAktiv geactiveerd waardoor de mest homogeniseert. BioAktiv zorgt daarmee voor homogene drijfmest in mestkelders en mestsilo’s. Bij toepassing in mestkelders neemt ook de stank in de stal af omdat het product ammoniak bindt. De stikstof in de mest blijft daarmee behouden. Bij een juiste toepassing gaat BioAktiv schuimvorming in mestkelders en mestsilo’s tegen. Een prettig bijkomend aspect is dat mest met BioAktiv, na uitrijden op het land, de humusvorming in de bodem bevordert.

Dosering

Speciaal voor mestkelders en mestsilo is BioAktiv-M en BioAktiv-MZ ontwikkeld.
De dosering in mestkelder of opslag: 1-2 kilogram BioAktiv-M en BioAktiv-MZ voor 100 m³ mest oplossen in 1.000 liter vers water en verspreiden over de mest en/of in het onderste deel van de put brengen.  Een andere praktisch mogelijkheid is de BioAktiv in een vooroplossing te brengen en dan voor het reinigen van de stal over de mest verspreiden. Het spuitwater zorgt voor de verdere verdeling. Voor vaste mest geldt een dosering van 1-2 kilogram BioAktiv-M en BioAktiv-MZ voor 100 m3 vaste mest, oplossen in 200 liter vers water en vervolgens met gieter met sproeier over de vaste mest uitgieten.

Elke bedrijfssituatie is anders. Neem voor een gericht advies contact met ons op.

Bewaring BioAktiv

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

Werking BioAktiv in mestbassin

Mest neerhespen

TOP