Stalmest

Stalmest

Voorkomen van stank bij stalmest

Stank is een nare bijkomstigheid bij compostering van vaste mest in de stal. Stank kan voorkomen worden door het rottingsproces aanzienlijk sneller en efficiënter te laten verlopen.

Minder schadelijke gassen

Hierdoor is er een afname van de schadelijke gassen zoals ammoniak, methaan en lachgas. Na een vlekkeloze compostering heeft de rijpe compost een uitstekende consistentie voor verdere verwerking. Speciaal voor de compostering van stalmest is BioAktiv-M ontwikkeld. BioAktiv-M stimuleert de groei van aerobe (zuurstofminnende) bacteriën zodat er leven komt in de composthoop.

Hogere en gelijkmatige temperatuur

Na toevoeging van BioAktiv-M wordt in de stalmest een hoger en gelijkmatiger temperatuurverloop waargenomen. BioAktive-M wordt ook veel toegepast in vrijloopstallen.

Dosering

De dosering van BioAktiv-M is afhankelijk van het stalsysteem en de grootte van de ruimte waar de stalmest zich bevindt. We geven u graag een passend advies voor uw situatie.

Bewaring BioAktiv

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

vaste-mest
TOP