Compostering

Compost

compost

Voorkomen van stank bij compostering

Stank is een nare bijkomstigheid bij compostering van compost. Stank kan voorkomen worden door het rottingsproces aanzienlijk sneller en efficiënter te laten verlopen.

Minder schadelijke gassen

Hierdoor is er een afname van de schadelijke gassen zoals ammoniak, methaan en lachgas. Na een vlekkeloze compostering heeft de rijpe compost een uitstekende consistentie voor verdere verwerking. Speciaal voor de compostering van plantaardige producten is BioAktiv-C ontwikkeld. BioAktiv-C stimuleert de groei van aerobe (zuurstofminnende) bacteriën zodat er leven komt in de composthoop.

Hogere en gelijkmatige temperatuur

Na toevoeging van BioAktiv-C wordt in grote composteringsinstallaties een hoger en gelijkmatiger temperatuurverloop in de gehele composthoop geconstateerd. De compost hoeft minder vaak omgezet te worden, waardoor op energie-, apparatuur- en personeelskosten bespaard kan worden.

Dosering

In grote composteringsinstallaties wordt BioAktiv-C toegepast. Op 100 ton input van composterende massa wordt een hoeveelheid van 4 kilogram BioAktiv-C in 1000 liter vers water opgelost. D.m.v. vermengen of besproeien toe te voegen.

Bewaring BioAktiv-C

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

TOP