Schone vijver

zuivering van vijvers

Schone vijvers

Schone vijver zonder algen

Algen kunnen een ware plaag zijn in vijvers. Algen groeien door licht en voedingsstoffen in het water. Om troebele en algenrijke vijvers (maar ook oppervlaktewater) weer helder te maken, is het verhogen van het zuurstofgehalte van het water een mogelijkheid.

Waterplanten gedijen beter

Hierdoor gedijen waterplanten beter en verbetert de biotoop voor dieren. Meer zuurstof in het water brengen kan met BioAktiv-W. BioAktiv-W stimuleert de groei van aerobe (zuurstofminnende) bacteriën, waardoor er weer leven in de vijver of het oppervlaktewater komt.

Dosering

  • vijvers tot een grootte van 100 m³ 20 gram per m³
  • grote wateroppervlakten min. 5 gram per m³
  • BioAktiv-W oplossen in voldoende vers water en
  • over het wateroppervlak sproeien

Bewaring BioAktiv-W

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

TOP