Waterzuivering

waterzuiveringsinstallaties

Waterzuivering

waterzuiveringsinstallatie

Minder productie van methaan en lachgas bij zuivering van water

BioAktiv-Z wordt voornamelijk ingezet bij grote waterzuiveringsinstallaties en bij afvalwater uit landbouw en industrie. BioAktiv-Z bevordert de aërobe verrotting van organische stoffen, reduceert de vorming van ammoniak, lachgas en methaan. Verder heeft een homogeniserend effect op processen. Het product bevordert uiteindelijk de humusvorming in de bodem.

Bewaring BioAktiv-Z

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

TOP