Akkerbouw

Akkerbouw + vollegrondgroenten

Gezond bodemleven geeft lossere bodem en hoog absorptievermogen

Planten en gewassen groeien het best als het bodemleven optimaal functioneert. Veel bodemleven betekent een lossere bodem met een hoog absorptievermogen. Zo’n bodem warmt in het voorjaar snel op waardoor het groeiseizoen eerder kan beginnen. De losse bodem biedt ook ruimte aan planten om een maximaal wortelstelsel te ontwikkelen. Hoe meer wortels hoe meer de plant kan produceren.

Stimulering bodemleven

Toediening van BioAktiv aan de bodem stimuleert het bodemleven. De groei van gunstige aerobe (zuurstofminnende) bacteriën neemt toe waardoor ook micro-organismen zich in de bodem beter ontwikkelen. Rotting van oogstrestanten en humusvorming gaan sneller zodat meer voedingsstoffen voor de planten beschikbaar komen en opbrengsten stijgen. BioAktiv verbetert de weerstand van de bodem én plantenwortels zodat ziekten minder snel optreden en gewassen uniforme vruchten vormen.

BioAktiv-P

Speciaal voor akkerbouwgewassen en de vollegrondsgroententeelt is BioAktiv-P ontwikkeld. Het product kan in combinatie met herbiciden en fungiciden gespoten worden en is te gebruiken bij alle soorten akkerbouwgewassen zoals: aardappelen, bieten, tarwe, gerst, triticale, rogge, mais en vollegondsgroenten zoals kool, sla, aardbeien, bonen, prei, spinazie, andijvie, etc.

Dosering

  • 1-2 kilogram BioAktiv-P per hectare oplossen in 200-400 liter vers water
  • Toepassing in het 3-5 bladstadium van de planten (bbch 12-20)

Bewaring BioAktiv-P

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

TOP