Boomteelt

Boomteelt

Gezond bodemleven, lossere bodem

Bomen en planten groeien het best als het bodemleven optimaal functioneert. Veel bodemleven betekent een lossere bodem met een hoog absorptievermogen. Zo’n bodem warmt in het voorjaar snel op waardoor het groeiseizoen eerder kan beginnen. De losse bodem biedt ook ruimte aan bomen en planten om een maximaal wortelstelsel te vormen. Hoe meer wortels hoe beter het uiterlijk van de boom of plant.

Stimulering bodemleven

Toediening van BioAktiv aan de bodem stimuleert het bodemleven. De groei van gunstige aerobe (zuurstofminnende) bacteriën neemt toe waardoor ook micro-organismen zich in de bodem beter ontwikkelen. Humusvorming gaat sneller zodat meer voedingsstoffen voor de planten beschikbaar komen en opbrengsten stijgen. BioAktiv verbetert de weerstand van de bodem én de wortels zodat ziekten minder snel optreden en bomen en planten zich uniform ontwikkelen.

BioAktiv-P

Speciaal voor boomkwekerijgewassen is BioAktiv-P ontwikkeld. Het product kan in combinatie met herbiciden en fungiciden gespoten worden en is te gebruiken bij alle soorten gewassen voor de boomkwekerij en potplanten.

Dosering

  • 1-2 kilogram BioAktiv-P per

Bewaring BioAktiv-P

BioAktiv dient opgeslagen te worden in een droge donkere omgeving. Niet in het directe zonlicht of fel kunstlicht. Minimaal 5 meter afstand tot sterk magnetische of elektromagnetische velden (bv motoren) of andere vormen van stralingsenergie.

TOP